WERKPLAATS IN TEKENBEWEGING

beeldende therapie en coaching

 

…Mijn armen maakten steeds grotere bewegingen, het papier werd te klein.

De vrijheid werd steeds groter, zo groot als mijn eigen reikwijdte… Er ging iets stromen, iets wat opgeborgen in mijn lichaam aanwezig was…”

 

Binnen de WERKPLAATS IN TEKENBEWEGING bied ik beeldende therapie en coaching op basis van de tekenbewegingsmethode (TBM). In het verlengde daarvan zet ik verschillende werkvormen uit de gangbare beeldende therapie in.

 

Waar kunnen we aan werken?

·      Je bent vastgelopen en wil je leven weer in beweging brengen

·      Je wilt ruimte maken voor je emoties en ze onderzoeken

·      Je hebt last van stress- of burn-out klachten

·      Je hebt een verlies geleden en zoekt ondersteuning bij je rouwproces


·      Je zoekt hulp bij traumaverwerking

·      Je hebt problemen in je relatie, op je werk of op school

.      Je wilt psychische ondersteuning bij een ziekteproces

·      Of aan alles waar je geen woorden voor kunt vinden

 

 

Wat is de tekenbewegingsmethode? 

TBM is een dynamische vorm van beeldende therapie, die gericht is op bewustwording van innerlijke processen en gedragsverandering in het hier en nu. TBM heeft verwantschap met mindfulness en andere vormen van begeleid zelfonderzoek.

Sinds 2010 wordt TBM door een groeiend aantal beeldend therapeuten toegepast omdat het een eenvoudige, effectieve en laagdrempelige methode is, geschikt voor een breed scala aan doelgroepen en problematiek.

Het gereedschap van TBM is: lichaamsdynamiek, ademhaling, beeldend materiaal en een eigen vocabulaire van tien oervormen. Hiermee kan ………….worden gewerkt, gespeeld, ontdekt.  

In een tekenbewegingsproces komt van alles los: lichaamssignalen, gedachten en emoties. De TBM-oefeningen nodigen uit om daarin mee te bewegen en zo blokkades waar te nemen en los te laten. Gedrags- en belevingspatronen en de daarbij behorende overtuigingen kunnen worden onderzocht en bijgesteld in voortdurende wisselwerking tussen cliënt en begeleider.

 

Lichaamsdynamiek

Zodra een peuter een krijtje vasthoudt begint het te krassen in een willekeurige beweging. De motoriek van het krassen en de sporen die dat nalaat verwonderen en stimuleren het kind om door te gaan. Het volgt zijn impulsen en gaat er volledig in op.

Er ontstaat een spel, een wisselwerking tussen beweging, materiaal en sporen. Een tekenbeweging.

 

Wat is een tekenbeweging

Een tekenbeweging is een beweging die een teken voortbrengt. De beweging komt eerst. Het teken (de tekening) komt daaruit voort en is de materiële verschijningsvorm van de beweging.

De motoriek van het lichaam kan verlengd worden door middel van bijvoorbeeld een krijtje en vorm krijgen als een lijn op papier. Zo ontstaat de tekenbeweging.

Tekenbewegingen maken gevoelens los, maar ook zichtbaar, zoals de lijnen van een hartfilmpje of een EEG. De interactie van materiaal, beeld en beweging brengt een verbinding tussen binnen- en buitenwereld teweeg. Het beeld is belangrijk voor de voortgang van de beweging. Hoe langer de tekenbeweging voortduurt, hoe dieper de ervaring wordt. Zo kun je emoties, trauma’s en blokkades bewerken.

 

De tien oervormen

TBM is gebaseerd op tien elementaire vormen, ook wel oervormen genoemd. Het zijn: schaal, boog, cirkel, spiraal, liggende en staande lemniscaat, horizontale,  verticale en diagonale lijn en de zon. Ze zijn herkenbaar in alles om ons heen, enkelvoudig of in samenstelling. Niet alleen het zichtbare, tastbare, maar ook abstracties als geluiden, geuren, gevoelens en gedachten zijn te herleiden tot deze vormen. De oervormen zijn het gereedschap van TBM met oneindig veel mogelijkheden. Ze bieden een veilig houvast en faciliteren daarmee zelfexpressie van opkomende emoties en gedachten.

Vanuit deze oervormen ontstaan persoonlijke varianten die afgewisseld kunnen worden met de elementaire vormen. Hierdoor wordt de dynamiek in het werkproces spelenderwijs gestimuleerd.

Door middel van het werken met beide handen (afwisselend of tegelijkertijd) komen linker- en rechterhersenhelft beter met elkaar in verbinding. Dit heeft tot gevolg dat de balans tussen emoties en cognities verbetert. Door de beweging langere tijd te herhalen kun je een staat van flow bereiken. Dit betekent volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Hierbij speelt de adem een essentiële rol.

 

De adem

De adembeweging is de bron van ons bestaan. De adem geeft de tekenbeweging haar kracht en reguleert emoties, gedachten en lichaamssignalen.

Om die reden wordt iedere tekenbewegingsoefening gestart met een moment van aandacht voor de lichaamshouding en ademhaling. Ook tijdens de oefening helpt de begeleider je steeds terug te gaan naar je adem.

 

Het materiaal

Elk teken- en schildermateriaal heeft specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. wordt afgestemd op het doel van de therapie/coaching en op wat er in het proces gebeurt. We werken vaak aan de muur op groot papier, maar ook veilig en klein aan tafel of zelfs op de grond met grafiet, houtskool, oliekrijt, pastel, verf, klei, zand en water.

 

Voor wie werkt TBM

Door het universele karakter van de oefeningen kan TBM in steeds wisselende vorm voor vele doelgroepen van toepassing zijn, zowel in groepsverband als individueel. Vanuit onze ervaring en die van andere therapeuten die werken met TBM is gebleken dat de methode relevant is voor de volgende probleemgebieden: mensen met een persoonlijkheidsstoornis zoals borderline, trauma- en rouwverwerking, depressie, angst en dwanggedrag, verslaving en eetstoornissen, autisme, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dementie, relatie- en gezinsproblematiek, stress en burn-out, werk-gerelateerde problemen, dyslexie en autonomieproblematiek.

Daarnaast kan een TBM-oefening als een meditatie werken.

 

Werkwijze 

Tijdens een oriënterend  gesprek maken we kennis met elkaar. We verkennen je vraag/probleem en de mogelijkheden om samen te werken. Ik vertel je iets over mijn werkwijze. Omdat TBM een ervaringsgerichte methode is doe je tijdens dit gesprek ook een korte tekenbewegingsoefening om een idee te krijgen wat je kunt verwachten.

 

Wanneer je kiest voor een traject bij de Werkplaats in tekenbeweging maken we een werkplan waarin we je doel formuleren, de stappen die ervoor nodig zijn om dat doel te bereiken inventariseren, en het te verwachten aantal sessies plannen. Dit plan geeft richting aan het traject, maar laat tegelijkertijd ruimte voor omwegen, die soms belangrijk blijken te zijn om bij je doel uit te komen.

Er is een grote tekenwand die alle ruimte biedt voor tekenbewegingen. Als je niet kunt staan zit je aan tafel. Als je maar weinig mogelijkheid tot bewegen hebt werken we met de mogelijkheden die er wel zijn. We wisselen de tekenbewegingen af met klei-oefeningen, door bijvoorbeeld personen, emoties of gebeurtenissen uit te beelden ze vervolgens te bewerken. Hiermee kan het werkproces meer vorm krijgen en beter inzicht geven.

Tijdens de begeleiding volg ik jou in waar het proces je brengt, bied ik veilige ruimte aan wat er ook maar gebeurt, daag ik je uit waar je vastloopt en begrens ik je waar nodig.

 

Een traject kan kort of langer duren, van minimaal drie tot maximaal twintig sessies. Tussentijds evalueren we de voortgang.

 

Kosten: 50 euro per uur (of naar draagkracht)

Aanmelding: mail: didioverman@gmail.com of bel: 0646044490

 

Samen met Lida Floor ben ik (beeldend therapeut en opleider) grondlegger van TBM. Wij hebben de tekenbewegingsmethode beschreven in het boek “In Tekenbeweging Zijn”. Ga naar www.tekenbeweging.nl voor meer informatie over TBM en de daaraan verbonden trainingen en studiedagen.

  

“Beweging baart vorm, vorm baart beweging.

Vorm baart verdriet, haat, liefde, tegenzin en genegenheid.

Het zijn vormen van de psyche die uit beweging ontstaan zijn.

Wil ik een lijn kunnen ervaren

dan moet ik mijn hand analoog aan die lijn bewegen.

Mijn psyche kan ik ervaren door mijn hand te bewegen terwijl ik de lijn volg.

Bewegingskarakter is vormkarakter.

Doorvoel de vorm en deze wordt van binnen wedergeboren.” 

J. Itten, 1919

 

Download
CV 2 .pdf
Adobe Acrobat document 43.4 KB