Verstil de tijd

 

Het werk Verstil de tijd is gevormd door de kracht van natuur en tijd. 

Het begon tweehonderdvijftig jaar geleden vanuit een zaadje, een blaadje, een rank… langzamerhand klom het stelsel van ranken omhoog, hoger en hoger, tot aan de dakrand. De taaie klimop vond altijd wel ergens voedsel, water en houvast om verder te gaan. Door de tijd heen vormde zich een netwerk van pezige polsdikke ranken en stammen. Deze groeven zich in de fundering, en woekerden door muren en dak heen.Dit ongebreideld groeiproces werd stop gezet door de tanden van een kettingzaag. 

 

Hout

125x210